Aircraft Administration

Are you considering own business jet for private use or as an investment asset?

Owning a private jet will give you unlimited freedom but might become also an interesting investment asset with attractive returns. 
If you decide to purchase your own airplane, we will help you with purchase and operations financial planning, take care of all administrative formalities, provide services of experienced flight crews and specialized ground operations including planning, monitoring and maintenance.    
JetForTrip is the only operator in the Czech Republic offering 3 commercial options for aircraft management.
Velká proudová letadla

Aircraft operation exclusively for owner’s private flights

Aircraft is used only by the owner for his private purposes and is ready anytime when required. 

Aircraft as investment asset with profit from operations

Aircraft is used for charter flights and generates profit. JetForTrip offers an unique business model. Within this model our company contributes proportionally to the costs of aircraft’s purchase and operation. Our experts carefully select aircraft with respect to age of the aircraft, operation costs, hourly rates, its equipment, range and passenger capacity.
Střední proudová letadla
Malá proudová letadla

Aircraft operation for the owner in combination with charter flights

During period when the aircraft is not used by the owner for private purposes, our team of sales consultants arrange utilization of the aircraft for charter flights. Priority remains in readiness of the airplane for the owner’s private flights. By utilization of the airplane for charter flights we are able to reduce operation costs for owner’s private flights and in case of higher commercial utilization we can even generate profit for the owner.
Velká proudová letadla

Provoz letadla výhradně pro majitele

Majitel využívá letadlo pouze pro své soukromé účely a letadlo je mu tedy kdykoliv plně k dispozici.
Střední proudová letadla

Provoz letadla pouze za účelem zisku

Letadlo je využíváno pro charterové lety a jako investiční prostředek generuje svému majiteli zisk. JetForTrip nabízí unikátní obchodní model, v rámci kterého se naše společnost spolupodílí na pořízení letadla a pokrytí jeho nákladů. V tomto modelu klademe velký důraz na výběr letadla s ohledem na jeho stáří, provozní náklady, prodejní hodinovou sazbu, výbavu, kapacitu cestujících a dolet.
Malá proudová letadla

Provoz letadla pro majitele s částečným využitím pro charterové lety

V době, kdy letadlo není využito majitelem pro soukromé účely, zajistíme jeho využitelnost pro charterové lety. Prioritou zůstává připravenost letadla pro soukromé účely majitele, nicméně prostřednictvím charterových letů dokážeme zajistit snížení provozních nákladů na soukromé lety. V případě vyššího využití pro komerční účely, může letadlo generovat svému majiteli i zisk.
Enjoy the benefits brought by owning private aircraft and leave all the concerns about aircraft’s purchase and operation to us. Our team of experts is at your full disposal at any time you will need and with maximum care will ensure that your aircraft is always prepared according to your needs.  
Thank you, your message has been sent.
We're Sorry! There was an error while submitting the form.